Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Frank den Hertog, Herman van der Wusten, Ton Dietz
De geografie van de relatie tussen mens en milieu
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
€ 41,99
ISBN:
9789053567982
Verschijningsdatum:
15-02-2008
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
300
Auteur:
Frank den Hertog, Herman van der Wusten, Ton Dietz
Van natuurlandschap tot risicomaatschappij
Dit boek biedt een rijk geïllustreerd overzicht van de mens-milieurelaties die men verspreid over de wereld aantreft. Het geeft zowel aandacht aan het natuurlijk milieu als productiefactor in de agrarische sector en de mijnbouw als aan het genoegen en de verbetering van de gezondheid die men aan een gunstig natuurlijk milieu kan ontlenen. Het biedt inzicht in de veranderingen die in het klimaat optreden en aan de verschillende typen natuurrampen die zich voordoen. Het boek begint met de verbreiding van de menselijke soort over de planeet en eindigt met de uiteenlopende risico ’s waarmee de verschillende samenlevingen nu worden geconfronteerd. De hoofdlijn van het boek is ontwikkeld vanuit een geografisch perspectief. Er zijn bij elk onderdeel daarnaast bijdragen van specialisten uit andere wetenschapsgebieden zoals civiele techniek, klimaatstudies en economie. Het boek heeft een voorwoord van Ruud Lubbers.