Changing institutional landscapes for implementing wind power
Sylvia Breukers
A geographical comparison of institutional capacity building: The Netherlands, England and North Rhine-Westphalia
Changing institutional landscapes for implementing wind power
€ 57,95
ISBN:
9789056294540
Verschijningsdatum:
19-12-2006
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
348
Auteur:
Sylvia Breukers
Serie:
Changing institutional landscapes for implementing wind power
Deze internationaal vergelijkende studie geeft inzicht in de politiek-institutionele condities die de implementatie van windenergie op land hebben bevorderd of gehinderd in Nederland, Engeland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. De mate waarin windenergie, een nieuwe energietechnologie, ingebed is geraakt in de bestaande routines en praktijken (instituties) van de maatschappij, loopt sterk uiteen tussen de casus.
Noordrijn-Westfalen, dat het meest succesvol is wat betreft geïnstalleerd vermogen, is ook het meest succesvol wat betreft sociale acceptatie van windenergieprojecten. Ontwikkelingen in windenergie begonnen daar vanuit een grass-roots beweging en veel burgers namen deel in de ontwikkeling van windprojecten op lokaal niveau. Op die manier is windenergie door de tijd heen ingebed geraakt, als een vanuit milieuoogpunt te prefereren energiebron, als een nieuwe economische sector, en als een sociaal acceptabel alternatief voor conventionele energieopwekking. In de andere twee casus laten de historische ontwikkelingen een heel ander (en minder rooskleurig) beeld zien.