Conscience and Conscientious Objections
Anders Schinkel
Conscience and Conscientious Objections
€ 73,95
ISBN:
9789085553915
Verschijningsdatum:
22-01-2007
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
638
Auteur:
Anders Schinkel
Serie:
Conscience and Conscientious Objections
Mag een ambtenaar op gewetensgronden weigeren een bepaalde taak uit te voeren? Mag een arts weigeren een bepaalde behandeling te geven, omdat hij die niet met zijn geweten kan verenigen? Moet er in wetgeving bijzondere ruimte voor gewetensbezwaren worden gemaakt? Is het terecht dat dat gebeurt? Wat onderscheidt gewetensbezwaren dan van ‘gewone’ bezwaren? Dit boek geeft een antwoord op deze laatste vraag. Op grond van een volledig nieuwe benadering van het geweten en een originele interpretatie van de geschiedenis van gewetensuitdrukkingen en het denken over het geweten komt Anders Schinkel tot een filosofische fundering van gewetensbezwaren. Eenvoudige oplossingen voor concrete kwesties zijn er niet. Des te belangrijker is het te weten wat er op het spel staat. Dit werk biedt een diep inzicht in de betekenis van gewetensbezwaren en is het grootste overzichtswerk op dit gebied dat totnogtoe verschenen is.