Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest
Jop Spruit
Een levensschets in dertig miniaturen
Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest
€ 25,99
ISBN:
9789462981492
Verschijningsdatum:
16-06-2016
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
224
Auteur:
Jop Spruit
Henk Spruit, dirigent van het Omroeporkest
Henk Spruit was jarenlang dirigent van het Omroeporkest en heeft daarmee als ‘radiodirigent’ zijn stempel op het naoorlogse Nederlandse muziekleven gedrukt. Zijn zoon Jop Spruit schetst in dit dirigentenportret in grote lijnen — maar met oog voor details — de faits et gestes van een belangrijk en ten onrechte vergeten uitvoerend musicus.

Jop Spruit vergezelde in zijn jeugdjaren zijn vader Henk Spruit bij veel van de belangrijke uitvoeringen die deze in de studio’s en concertzalen dirigeerde. Met de neus vooraan zat hij geregeld in de dirigentenkamer en maakte daar kennis met veel vooraanstaande musici. Die herinneringen vormen het vertrekpunt voor dit boek.

De auteur gebruikte voor het schrijven van dit portret divers bronnenmateriaal, zoals programma’s van concerten en de naar aanleiding daarvan geschreven recensies, persoonlijke documenten, archieven, brieven van componisten en ook interviews die zijn vader gedurende diens loopbaan zijn afgenomen en die werden gepubliceerd in radiogidsen en dagbladen. En natuurlijk de bewaard gebleven muziekopnamen van Henk Spruit. Ze geven inzicht in diens beweegredenen en opvattingen als dirigent en als musicus.