Stoet van grote en kleine levens
Eddy Put
De Leuvense ommegang in 1594
Stoet van grote en kleine levens
€ 25,99
ISBN:
9789462988552
Verschijningsdatum:
18-05-2018
Leverbaar:
Direct
Uitvoering:
Paperback
Aantal paginas:
224
Auteur:
Eddy Put
Stoet van grote en kleine levens
Stadsklerk Willem Boonen legt in 1594 de laatste hand aan een intrigerend draaiboek waarin de samenstelling van de Leuvense kermisommegang op de eerste zondag van september wordt vastgelegd. De stoet vormt de attractie van het jaar en geniet bekendheid in het hele land. Er zijn indrukwekkende praalwagens, de stadsreuzen en de schuttersgilden lopen in vol ornaat mee in de stoet. Maar het absolute hoogtepunt is de passage van de prachtige tableaux vivants waarin de ambachten het wel en wee van 34 oudtestamentische vrouwen uitbeelden: Hanna, Bathseba, Suzanna, Ruth, Naomi, Debora, Rachel, Rebekka, enz.

Het vormt de basis voor 34 hoofdstukken waarin de auteur na een korte beschrijving van het Bijbelverhaal als het ware tussen de toeschouwers gaat staan en zich voorstelt hoe die, in hun eigen kleine levens, de lotgevallen van deze Bijbelse vrouwen weerspiegeld zien. Daarbij komen thema’s aan bod als onvruchtbaarheid, overspel, moord, corruptie, geweld, hongersnood, ziekte, jaloezie, seksualiteit, dronkenschap en armoede. Een kleurrijk portret van het leven zoals het echt was aan het einde van de zestiende eeuw.