Milieuwetenschappen
Judging the handling of climate risk to future generations by comparison to the general standards of conduct in the case of risk to contemporaries
Hoe kunnen de klimaatrisico's voor toekomstige generaties met de zelfde zorg benaderd worden als risico's voor tijdgenoten.
€ 32,95
De geografie van de relatie tussen mens en milieu
Dit boek brengt de gevarieerde omgangsvormen van de mens met zijn natuurlijke omgeving in kaart. Het gaat daarbij om nut, plezier, voor- en tegenspoed in samenlevingen, maar ook om verandering,...
€ 41,99
Een geschiedenis van de waterbeheersing in Friesland vanaf het midden van de achttiende eeuw tot omstreeks 1970
Voor het eerst nauwkeurige reconstructie van de manier waarop in twee eeuwen Frieslands drooglegging tot stand gebracht werd.
€ 69,95
A geographical comparison of institutional capacity building: The Netherlands, England and North Rhine-Westphalia
Over de politiek-institutionele condities die de implementatie van windenergie op land hebben bevorderd of gehinderd in Nederland, Engeland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
€ 57,95
Een boek dat de lezer meeneemt op een internationale reis langs percepties op grondbezit en bescherming van de rechten op onroerend goed.
€ 52,95
Business as Usual
Onderzoek naar de rol die Nederland speelde, tijdens de oliecrisis van 1973, gebaseerd op tal van geheime archiefstukken
€ 57,95
Tourism, Society and Politics on the Coast
Essays over de snelle veranderingen in kustgebieden en de verschillende belangen van betrokkenen
€ 46,95