Politicologie
Increasing Protection in an Unprotected World
This book asks why different nations have taken different tacks in handling-or not handling-the increasing gap between the regularly employed and those who have nonstandard, irregular work or are...
€ 99,00
Een pleidooi voor politiek hokjesdenken
Hoe sluiten de politieke standpunten van onze volksvertegenwoordigers aan bij de kiezers? Welke gevolgen heeft het gebrek aan demografische afspiegeling voor de kwaliteit van de Nederlandse...
€ 9,99
Een pleidooi voor politiek hokjesdenken
Hoe sluiten de politieke standpunten van onze volksvertegenwoordigers aan bij de kiezers? Welke gevolgen heeft het gebrek aan demografische afspiegeling voor de kwaliteit van de Nederlandse...
€ 20,99
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 19,99
Waarom burgers zich van hun leiders afkeren
Een oproep om nu te handelen en niet te blij ven voortmodderen tot de maatschappelij ke ontwrichting een feit is.
€ 3,99
René Grotenhuis analyses policies intended to bring stability to fragile states and shows how they ignore the question of what gives people a sense of belonging to a nation-state.
€ 89,00
René Grotenhuis analyses policies intended to bring stability to fragile states and shows how they ignore the question of what gives people a sense of belonging to a nation-state.
gratis
Unemployment and Influences from Market, Family, and State on Economic Well-Being in the US and Germany
The Impact of Losing Your Job builds on findings from life course sociology to show clearly just what effects job loss has on income, family life, and future prospects.
€ 99,00
Unemployment and Influences from Market, Family, and State on Economic Well-Being in the US and Germany
The Impact of Losing Your Job builds on findings from life course sociology to show clearly just what effects job loss has on income, family life, and future prospects.
gratis
Onthult de visieloze politiek en ondoordachte bezuinigingen bij Defensie waardoor de Nederlandse krijgsmacht amper nog inzetbaar is.
€ 18,99
Items 31 tot 40 van 8623456