Stedelijke culturen en hedendaagse kunst
Proeve eener bepaling van het spel-element der cultuur
Over het ‘ludieke’ als wezenlijk kenmerk van de menselijke beschaving
€ 35,99
Theories on the Essence of Art and the Problem of Mannerism
Een belangrijke bijdrage aan de reflectie op wetenschappelijke uitgangspunten en waarden van de kunsthistorische vakbeoefening.
€ 61,95
The Rise of the Illustrated History of Art in the Eighteenth Century
Over de vraag hoe reproducties in de kunstboeken terecht zijn gekomen.
€ 52,95
'Spaces' and their Impacts on Quality of Life, Influence and Political Rights
Deze studie onderzoekt hoe de toename van armoedebestrijding en het verbeteren van de kwaliteit van leven voor de inwoners van Nairobi, op een rechtvaardige en verantwoorde manier gerealiseerd kan...
€ 54,95
How the Art World Struggles with Truth
A Real Van Gogh laat zien wat de kunstexpert kan overkomen als hij de waarheid onthult over een ‘Van Gogh’.
€ 54,95
Over het zelfstandig wonen van psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking
Over de gevolgen van het vermaatschappelijkingbeleid
€ 30,99
Een veldonderzoek naar de rol van theater binnen Culturele en Kunstzinnige Vorming op havo en vwo
In deze studie wordt het veld waar theater en onderwijs elkaar in het kader van CKV ontmoeten, onder de loep genomen.
€ 41,99
On the Societal Functioning of Aesthetic Values
In deze studie onderzoekt Hans van Maanen hoe de organisatie van kunstwerelden het functioneren van kunst in de maatschappij ondersteunt en mogelijk maakt.
€ 40,95
Een vergelijkend onderzoek naar de buurthechting van bewoners in Nederland en Engeland
De effecten van de stedelijke vernieuwing op het thuisgevoel van de bewoners van achterstandswijken
€ 30,99
Klassieke literatuur uit de 19e eeuw.
€ 30,99
Items 41 tot 50 van 7234567